Best Dermatology Clinics Donetsk Near Me

Dermatoloh Kosmetoloh Zhydkova Современный дерматологический кабинет - PROFIDERM

1. Dermatoloh Kosmetoloh Zhydkova - Донецьк

· 0 reviews

Rozdol'na St, 2, Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine, 83000

Address Website WhatsApp

2. Современный дерматологический кабинет - PROFIDERM - Краматорськ

Verified

Verified

· 6 reviews

Katerynycha St, 5, Kramatorsk, Donetsk Oblast, Ukraine, 84300

Address Website WhatsApp

3. Tsentr Plastycheskoy Khyrurhyy "Medykor Plyus" - Донецьк

· 0 reviews

Chelyuskintsiv St, 188А, Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine, 83000

Address Website WhatsApp

4. Врач дерматовенеролог в Донецке - Донецьк

· 0 reviews

Lenins'kyi Ave, 47, Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine, 83000

Address Website WhatsApp

add a comment of dermatology clinics Donetsk

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.