Best Art And History Courses Donetsk Near Me

Donetsk Art Museum Donetsk Regional Museum of Local History Donets使kyy Akademichnyy Derzhavnyy Teatr Opery Ta Baletu Imeni Anatoliya Solov'yanenka Donetsk National Medical University

1. Donetsk Art Museum - 袛芯薪械褑褜泻

路 415 reviews

Pushkina Blvd, 35, Donetsk, Donets'ka oblast, Ukraine, 83000

Address Website WhatsApp

2. Donetsk Regional Museum of Local History - 袛芯薪械褑褜泻

Verified

Verified

路 287 reviews

Chelyuskintsiv St, 189袘, Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine, 83000

Address Website

3. Donets使kyy Akademichnyy Derzhavnyy Teatr Opery Ta Baletu Imeni Anatoliya Solov'yanenka - 袛芯薪械褑褜泻

路 89 reviews

Artema St, 82, Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine, 83000

Address

4. Donetsk National Medical University - 袛芯薪械褑褜泻

路 221 reviews

Illicha Ave, 16, Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine, 83000

Address Website WhatsApp

add a comment of art and history courses Donetsk

Comment sent successfully! We will review it in the next few hours.